Evaluace publicity OP TP

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Zjištění úrovně informovanosti o OP TP mezi subjekty implementační struktury a příjemci.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena