Evaluace projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o předškolního věku (výzva A4 a B5)

Cílem je komplexní evaluace výzvy A4 - „Výzvy pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena