Evaluace procesů souvisejících s administrací žádostí o platbu

Evaluace procesů souvisejících s administrací žádostí o platbu včetně návrhu opatření směřujících k zvyšování jejich efektivnosti.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem této zakázky je zefektivnění procesů mpo při vykonávání funkce řídícího orgánu OP PI, především administrace žádostí o platbu, snížení chybovosti, pokles četnosti námitek externích subjektů (stížnosti žadatelů, nálezy auditních orgánů, připomínky ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, evropské komise, evropského účetního dvora a dalších). Dále identifikace slabých míst, analýza rizik včetně vyhodnocení významnosti dopadů na jednotlivé procesy, návrh optimalizace procesů včetně návrhu opatření zahrnující nastavení monitorovacího systému včetně reportingu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena