Evaluace procesu nesrovnalostí

Zhodnocení nastavených postupů ŘO ROP SZ.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace nesrovnalosti
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Zhodnocení nastavených postupů ŘO ROP SZ vzhledem k metodickým pokynům a dalším souvisejícím dokumentům vydaným na vyšší úrovni; posouzení souladu realizovaných postupů ŘO ROP SZ s dokumentací; doporučení vyplývající z praktických případů (nové typy nesrovnalostí dosud nepodchycené v metodikách; zefektivnění a urychlení celého procesu vyřešení nesrovnalosti; identifikace typových případů a návrh jejich řešení, porovnání procesu řešení nesrovnalostí s ostatními regionálními radami.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena