Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek

Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek ROP SZ.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Evaluace zaměřena na tyto aktivity: 1. analýza procesních postupů prováděných ze strany specialisty/PM/FM při kontrole veřejných zakázek; 2. personální analýza a odborný profil pracovníků zodpovědných za kontrolu veřejných zakázek od začátku programového období k současné situaci; 3. analýza počtu předložených veřejných zakázek (již zkontrolované, v procesu kontroly, plánované ke kontrole – v členění dle druhu zadávacího řízení); 4. porovnání časové náročnosti na kontrolu veřejné zakázky podobného finančního rozsahu, druhu a typu specialistou/PM/FM z Karlových Varů a specialistou z Ústí nad Labem, s přihlédnutím k plnění součinnosti ze strany příjemce a k počtu nalezených chyb provedených ze strany příjemce; 5. analýza plnění termínů v rámci procesu kontroly veřejných zakázek s ohledem na stanovené termíny v Operačním manuálu ROP SZ; 6. porovnání procesu kontroly veřejných zakázek Regionální rady Severozápad s ostatními regionálními radami; 7. navržení efektivního systému kontroly veřejných zakázek při zohlednění časové náročnosti, finanční náročnosti a personální kapacity.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena