Evaluace procesu kontroly

Návrh opatření, která povedou k zefektivnění zavedeného způsobu provádění kontrol (optimalizace procesu kontroly).

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Návrh opatření, která povedou k zefektivnění zavedeného způsobu provádění kontrol (optimalizace procesu kontroly):
  • vytvoření tzv. kuchařky postupu pro PM/FM, která bude v souladu s dokumentací ROP SZ, vč. zmapování přípradných nadbytečných kroků prováděných v rámci celého procesu kontroly;
  • zhodnocení rozložení prováděných aktivit v rámci kontroly mezi PM a FM;
  • zhodnocení složení týmů pro provádění kontrol;
  • zhodnocení systému přiřazování projektů jednotlivým PM/FM;
  • porovnání procesu kontroly ROP SZ s ostatními ROPy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena