Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova ROP Moravskoslezsko

Vyhodnocení efektů (přínosů) v oblasti podpory 4. 1 Rozvoj venkova.

Operační program ROP Moravskoslezsko
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo zmapování, analýza a vyhodnocení efektů (přínosů) v oblasti podpory 4. 1 Rozvoj venkova v rámci Regionálního operačního programu 2007 – 2013 (dále jen „ROP MS“). Primárně se zaměřila na vyhodnocení naplnění indikátorů a cílů, zmapování efektů a změn (stav a vývoj situace) a vliv intervence ROP MS a vnímání efektů ze strany „uživatelů“ výsledků (v rámci šetření vnímání ROP MS veřejností).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena