Evaluace YEI - průběžná

Průběžná evaluace Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) v ČR vznikla na základě požadavku Evropské Komise, z nějž plyne členským státům povinnost předložit evaluaci projektů YEI do konce roku 2018. Cílem průběžné evaluační zprávy je navázat na první zprávu koncipovanou jako ex-ante evaluace. Průběžná zpráva se primárně zaměřuje na vyhodnocení evaluačních otázek, které vychází ze společné metodiky k evaluaci YEI. Evaluace uvádí sociodemografické charakteristiky podpořených osob, popisuje situaci podpořených osob při výstupu z projektu i z dlouhodobějšího hlediska, zjišťuje nabídky zaměstnání, vzdělání a stáží, které podpořené osoby obdržely a zkoumá další výsledky intervence či procesu nastavení projektů. Samostatná průběžná zpráva vyhodnocující projekty YEI byla dokončena na konci roku 2018.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2018
Programové období 2014–2020
Oba typy projektů byly pro svou CS úspěšné. Případné další projekty tohoto typu se doporučuje nastavovat s ohledem na CS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena