Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ

Vyhodnocení výsledků a dopadů podpory sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných osob.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem této evaluace je vyhodnotit výsledky a dopady podpory sociálního podnikání a podnikání znevýhodněných osob v OP LZZ a IOP a formulovat doporučení pro nastavení podpory v této oblasti v OP ESF a případně v příslušném OP ERDF pro programové období 2014-2020 .

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena