Evaluace podpory regenerace brownfields z ROP Moravskoslezsko

Nastavení podmínek podpory brownfields v ROP Moravskoslezskou a přínos této podpory.

Operační program ROP Moravskoslezsko
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem podpory bylo hodnotit zhodnotit nastavení podmínek podpory brownfields v ROP Moravskoslezskou a přínos této podpory pro města a obce, kterým byla tato podpory určena.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena