Evaluace Komunikačního plánu ROP SM 2007–2010

Cílem evaluace bylo vyhodnocení plnění informačních a propagačních opatření ROP SM za období 2007–2010.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2010
Cílem evaluace bylo vyhodnocení plnění informačních a propagačních opatření stanovených v ročních komunikačních plánech ROP Střední Morava za období 2007-2010.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena