Evaluace komunikačních aktivit ROP SZ

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem bylo vyhodnotit komunikační aktivity ROP SZ, resp. prověřit aktuální stav informovanosti cílových skupin komunikačního plánu ROP SZ a vyhodnotit reálný dopad realizace komunikačního plánu ROP SZ, včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů při plnění komunikačních cílů ROP SZ:
  • vyhodnocení povědomí cílových skupin komunikačního plánu ROP SZ o programu ROP SZ a o konkrétních projektech realizovaných z ROP SZ;
  • vyhodnocení relevance a efektivity komunikačních nástrojů;
  • vyhodnocení reflexe doporučení vzešlých z průběžné evaluace komunikačních aktivit v roce 2010;
  • návrh vhodných komunikačních nástrojů pro období ukončování ROP SZ.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena