Evaluace integrovaných plánů rozvoje území – pilotní evaluace IPRÚ Horní Vsacko

Vyhodnocení přínosů IPRÚ v regionu Střední Morava.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo vyhodnocení přínosů IPRÚ Střední Morava a vyhodnocení postupu a zkušeností při implementaci IPRÚ Střední Morava a na základě výsledků evaluace vytvořit návrh na zlepšení implementace IPRÚ a také doporučení pro programové období 2014 - 2020. Původně, dle Evaluačního plánu ROP SM na rok 2014, se mělo se jednat o evaluaci všech IPRÚ realizovaných v ROP SM, tj. IPRÚ Jesenicko, Šumpersko, Staroměstsko, Olomouc, Bouzov, Luhačovicko, Horní Vsacko, Rožnovsko.
Evaluace byla zaměřena na tyto oblasti:
- analýza finančního pokroku IPRÚ  
- vyhodnocení plnění cílů IPRÚ na základě plnění monitorovacích indikátorů a efektivity projektů
- vyhodnocení průběhu administrace IPRÚ a zkušeností s implementací IPRÚ
- návrhy na zlepšení implementace IPRÚ a doporučení pro budoucí programové období
V průběhu zpracování evaluace všech 8 IPRÚ, na základě rozhodnutí ředitele ÚRR, bylo přistoupeno ke zpracování, resp. ověření využitelnosti navržené struktury evaluace a aplikovatelnosti získaných dat pouze na pilotní evaluaci na IPRÚ Horní Vsacko. Pro zpracování pilotní evaluace byly využity i kapacity Olomouckého a Zlínského kraje v rámci projektů oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Zpracovaná evaluace IPRÚ Horní Vsacko je pouze první etapou vyhodnocení IPRÚ financovaných z ROP SM. V souladu s Evaluačním plánem ROP SM na rok 2014 bude následovat vyhodnocení ostatních IPRÚ rámcově ve struktuře, jako IPRÚ Horní Vsacko (nelze vyloučit, že některá IPRÚ budou vyžadovat mírné úpravy struktury evaluace). Všech 8 dílčích evaluací bude následně vyhodnoceno souhrnně a budou stanovena doporučení pro programové období 2014+. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena