Evaluace indikátorové soustavy OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Hodnocení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými typy indikátorů a provázanosti s cíli OPTP, posouzení nároků kladených v souvislosti s indikátorovou soustavou a její správou na pracovníky implementačního systému a žadatele a příjemce.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena