Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ

Mid-term evaluace podpory inovativních činností v oblasti RLZ a zaměstnanosti, ex-post evaluace podpory inovativnosti z CIP EQUAL.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Účelem této zakázky je mid-term evaluace podpory inovativních činností v oblasti RLZ a zaměstnanosti poskytované z OP LZZ a ex-post evaluace podpory inovativnosti z CIP EQUAL, zejména hodnocení, do jaké míry jsou z OP LZZ podporovány inovace s potenciálem pozitivní změny a hodnocení podmínek pro jejich vznik a/nebo uplatnění. V rámci evaluace budou analyzovány problémy v oblasti podpory inovativnosti uvedené v kapitole 2.2., zjištěny jejich příčiny a důsledky a navržena realizovatelná řešení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena