Evaluace dopadů Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na vymezených územích

Evaluace se zaměřuje na dopad programu na území správních obvodů vybraných obcí s rozšířenou působností.

Operační program ROP Jihovýchod
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena