Evaluace administrativní kapacity ŘO OP TP / ZS včetně vyhodnocení systému vzdělávání

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo získat doporučení pro zkvalitnění administrativní kapacity na zlepšení nastavení systému vzdělávání v rámci OP TP.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena