Dotazníkové šetření - zájem o dotace ROP SZ

Dotazníkové šetření k analýze absorpční kapacity ROP SZ.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Dotazníkové šetření, které umožnilo v krátkém časovém období a s minimálním zatížením respondentů dát dostačující odpovědi na to, zda mají příjemci zájem podávat projekty do ROP SZ, v jakém stádiu připravenosti se jejich projekty nacházejí a do jakých oblastí podpory by tyto projekty chtěli podávat, a to včetně informace o výši jejich způsobilých výdajů (pilotní šetření k Analýze absorpční kapacity ROP SZ).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena