Dotazníkové šetření u příjemců soutěžních projektů OPZ (Dotazník ZoR)

04/2017 Zahájen průbežný sběr dat formou elektronického dotazníku povinného pro příjemce v rámci závěrečných ZoR. První průběžná zpráva zpracována v dubnu 2019.

Operační program Operační program Zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Rok ukončení 2023
Programové období 2014–2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena