Čerpání dotací z ROP Střední Morava do měst a obcí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu v prioritní ose 3 Cestovní ruch

Souhrnné výstupy za města a obce v čerpání dotací z ROP Střední Morava z prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a prioritní osy 3 Cestovní ruch.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem analýzy bylo zpracovat souhrnné výstupy za města a obce v čerpání dotací z ROP Střední Morava z prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a prioritní osy 3 Cestovní ruch. Dalším cílem analýzy bylo čerpání dotací z ROP SM rozčlenit podle témat, tj. co bylo investicemi v dané obci/městě konkrétně vybudováno (např. školy, školky, náměstí, muzea, lázně, ski areály, hotely apod.). Cílem analýzy bylo dále u jednotlivých témat (školy, školky, hotely…) vyhodnotit vznik nových pracovních míst a v případě podpořených ubytovacích kapacit vyhodnotit také nová a modernizovaná lůžka. Výstupy analýzy budou sloužit jako podklad k publicitě ROP SM – např. pro vydání Magazínu ROP. Z detailní analýzy čerpání dotací do měst a obcí podle jejich velikostní struktury byla vyloučena prioritní osa 1 Doprava z důvodu liniových staveb (silnice, cyklostezky), které vedou v mnoha případech přes více obcí (čímž by došlo ke zkreslení čerpání dotace podle místa realizace). Prioritní osa 1 Doprava byla vyhodnocena celkově z hlediska finančního čerpání a věcného plnění v závěru analýzy. V rámci zpracované analýzy nebyly přijaty žádné závěry ani doporučení. Šlo jen o konstatování, resp. rozčlenění investic podle témat do obcí a měst, tzn., co bylo z finančních prostředků ROP SM vybudováno.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena