Anylýza minformovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání

Zmapování stavu informovanosti potenciálních žadatelů OP VK o možnostech čerpání prostředků z ESF a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem zprávy bylo předložit hlavní zjištění výzkumu, který byl zaměřen na zmapování stavu informovanosti potenciálních žadatelů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) a o konkrétních postupech při tvorbě a realizaci projektů v rámci OP VK. Výstupy z provedených šetření budou využity k zefektivnění komunikačních aktivit a následnému posilování absorpční kapacity OP VK,vymezení informací, které žadatelé postrádají, a jež by jim usnadnily realizaci projektu. Hodnocená témata/analyzované oblasti: · zmapování častých nesnází, s nimiž se žadatelé setkávají při tvorbě a realizaci projektu · zjištění skutečností limitujících snahy žadatelů vytvořit projektovou žádost o podporu (tj. co potenciální žadatele odrazuje od využívání finančních prostředků) · odhalení nejčastějších důvodů, pro které nebyly projekty žadatelů schváleny · formulace doporučení řídícímu orgánu (ŘO), jakými tématy a oblastmi se zabývat pro zvýšení absorpční kapacity · nabídka informačních nástrojů, které žadatelé preferují.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena