Analýzy podpořených projektů k vyhlášené výzvě č. 15 - 17/2009

Cílem evaluace bylo určení územního rozložení finančních prostředků schválených projektů ROP SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace výzvy
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem bylo určení územního rozložení finančních prostředků schválených projektů dle územních obvodů obcí s rozšířenou působností a detekce možného nerovnoměrného čerpání finančních prostředků a vzniku nových socioekonomických disparit.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena