Analýza výzev pro předkládání individuálních projektů

Analýza výzev pro předkládání individuálních projektů OP VK.

Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace výzvy
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem této aktivity je zhodnocení výzev pro předkládání individuálních projektů. V rámci hodnocení je vytvořen podrobný přehled projektů, tříděných podle oblastí podpory v jednotlivých výzvách. V tabulkách jsou uvedena data popisující zastoupení cílových skupin, podporovaných aktivit, klíčových aktivit a výstupů projektů. Tato data budou sloužit pro potřebu monitoringu a reportingu o realizaci OP VK a současně jako podklad pro realizaci externě zpracovávaných analýz a evaluací. Analýza byla prováděna interně a její dokončení bylo plánováno na podzim roku 2012. Výstupem je zdokumentování přínosu OP VK v dané oblasti podpory včetně přehledu výstupů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena