Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO ze SF EU

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Účelem evaluace je získat podkladový materiál MPO k diskusi a přípravě ČR na realizaci kohezní politiky EU v letech 2014 - 2020, definovat priority a oblasti, které by měly být v budoucím období podporovány v rámci nástrojů kohezní politiky v gesci MPO.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena