Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Analýza současného stavu zajištění environmentální výchovy a osvěty.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace horizontální témata
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Zmapování a popis současného stavu zajištění environmentální výchovy a osvěty (dále jen EVVO) v počátečním vzdělávání na území České republiky formou analýzy a dále vyhodnocení tohoto stavu. Cílovou skupinou výzkumu byly základní a střední školy a dále školská zařízení ve vazbě na počáteční vzdělávání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena