Analýza správnosti nastavení monitorovacích indikátorů v OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení nastavení MI OPTP a to ve spojitosti s monitorováním naplňování jednotlivých cílů OP TP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena