Analýza sociálně vyloučených lokalit

Analýza sociálně vyloučených lokalit.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem zakázky je provést analýzu sociálně vyloučených lokalit, která bude navazovat na tzv. Gabalovu analýzu z r 2006, financovanou z OP RLZ. Tato analýza má mapovat především  aktuální vývoj v sociálně vyloučených lokalitách, změny v nich probíhající a dopady využití ESF.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena