Analýza realizace OP TP a návrhy na případné úpravy programu

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo zjištění dosaženého pokroku v realizaci OP TP a pokroku v naplňování cílů programu jak z pohledu finančního řízení, tak z pohledu věcného přínosu podporovaných aktivit.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena