Analýza optimalizace procesů OP VK

Zhodnocení podmínek implementace OPVK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Manažerské shrnutí evaluace „Analýza optimalizace procesů OPVK“, která byla zaměřena na zhodnocení podmínek implementace OPVK se zaměřením na snížení jeho administrativní náročnosti. Výsledky provedených šetření slouží řídícímu orgánu OPVK k eliminaci případů, kdy nejsou dodržovány termíny stanovení pravidly OPVK, ke zjednodušení realizace projektů a snížení administrativní zátěže příjemců i ke zrychlení certifikace prostředků OPVK.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena