Analýza možností rozšíření absorpční kapacity k využití finančních nástrojů

Analýza za účelem získání aktuálních informací z trhu finančních nástrojů.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Získat aktuální informace z trhu finančních nástrojů pro případné úpravy podmínek a parametrů stávajících programů OP PI využívajících úvěry a záruky a realizovaných na podporu malého a středního podnikání tak, aby lépe odrážely potřeby podnikatelů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena