Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza připravenosti základních a středních škol vzdělávat inkluzivním způsobem žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace horizontální témata
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Získání relevantních údajů o míře připravenosti základních a středních škol vzdělávat inkluzivním způsobem žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, doplněné o cizince, a získání relevantních dat umožňujících zmapování situace bývalých zvláštních škol po zahájení procesu transformace zvláštních škol. Specifikace přístupů uplatňovaných ve vztahu k naplňování individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Definice problémů a překážek pro efektivnější naplňování specifických potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s nimiž se pedagogové potýkají. Identifikace potřeby pedagogů pro realizaci inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyhodnocení složení žáků včetně jejich etnického rozložení. Charakteristiku podpůrných opatření realizovaných v tomto segmentu škol ve vztahu k jejich žákům a míru orientace opatření na podporu zařazení žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Hodnocení úspěšnosti při zařazování žáků do hlavního vzdělávacího proudu. V dotazovací části byla zkoumána míra informovanosti pedagogických pracovníků o daném typu potřeb, schopnost navrhovat vhodné postupy na podporu žáka, využívat dostupné informační zdroje, spolupracovat s dalšími odborníky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena