Analýza implementace čl. 55 v OP ŽP 2007–2013

Analýza Implementace čl. 55 Obecného nařízení v Operačním programu Životní prostředí 2007–2013

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
V rámci provedené analýzy implementace legislativních i nelegislativních předpisů, vztahujících se k aplikaci čl. 55 Obecného nařízení týkajícího se projektů vytvářejících příjmy v řízené dokumentaci a pracovních postupech Operačního programu Životní prostředí, byly zpracovatelem indikovány jednotlivé otázky, ke kterým byly nalezeny odpovědi a na jejichž základě byly formulovány konkrétní závěry a doporučení.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena