Analýza efektivnosti čerpání OP PI

Analýza efektivnosti čerpání, kvality řízení a procesních postupů Operačního programu Podnikání a inovace, včetně návrhu souboru opatření.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Účelem studie bylo provést analýzu současného stavu a navrhnout soubor opatření pro zvýšení efektivnosti čerpání a zvýšení kvality řízení OP PI. Vyhodnotit náročnost administrativních procesů a identifikovat procesní nedostatky reálné administrace a implementace OP PI, primárně s ohledem na problémy v oblasti rychlosti čerpání dotací s využitím administrativních kapacit ŘO OP PI a zprostředkujícího subjektu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena