Analýza dosavadní realizace OP ŽP 2007–2013

Vyhodnocení dosavadního čerpání a naplňování cílových hodnot indikátorů.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení dosavadního čerpání a naplňování cílových hodnot indikátorů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena