Analýza bariér OP ŽP v letech 2007–2009

Analýza bariér OP Životní prostředí z hlediska žadatelů a příjemců dotací v letech 2007–2009

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Analýza a vyhodnocení silných a slabých stránek procesu administrace programu, informačních a komunikačních aktivit MŽP a SFŽP z pohledu žadatelů (jak úspěšných, tak i neúspěšných) a návrh případných vylepšení postupů implementace OP Životní prostředí v ČR v letech 2010 – 2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena