Analýza absorpční kapacity v OPTP 2014–2020

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020
Realizace zakázky vychází z doporučení studie „Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu“ a v souvislosti s přípravou OPTP 2014–2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena