Analýza absorpční kapacity ROP SZ

​Cílem bylo zjistit pro účely dodatečných výzev na začátku roku 2015 aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem bylo zjistit pro účely dodatečných výzev na začátku roku 2015 aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP SZ. Zároveň bylo provedeno šetření připravenosti tzv. nefungujících projektů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena