Analýza absorpční kapacity ROP SZ

Hloubková analýza absorpční kapacity ROP SZ.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Důkladná analýza absorpční schopnosti ROP SZ, resp. zjištění připravenosti subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty v časovém horizontu do poloviny roku 2015, a vyčerpat tak alokované finanční prostředky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena