Analýza absorpční kapacity IOP za rok 2014

Cílem analýzy je poskytnout ucelenou informaci o stavu programu IOP, výhledu naplnění alokace příslušného roku a zrekapitulovat plnění celého programu z hlediska absorpční kapacity.

Operační program Integrovaný OP
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena