Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační plán a metodiky k evaluaci

Evaluační plán a metodiky k evaluaci

V této sekci naleznete základní dokumenty vytvářející rámec implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území České republiky v oblasti evaluací.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena