Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Vliv kohezní politiky na úroveň a strukturu zaměstnanosti v České republice

Vliv kohezní politiky na úroveň a strukturu zaměstnanosti v České republice

Závěrečná zpráva z řešení projektu "Vliv kohezní politiky na úroveň a strukturu zaměstnanosti v České republice" – Cílem tohoto projektu bylo zjistit, jakou roli a jaký vliv má evropská kohezní politika na zlepšení úrovně a kvality zaměstnanosti v České republice. Obdobné projekty se souběžně řešily i v Polsku a v Maďarsku. Zpráva bude následně použita pro souhrnnou informaci o vlivu kohezní politiky na kvalitu zaměstnanosti v zemích V4.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena