Strategická zpráva ČR 2009

Strategická zpráva České republiky 2009 má za úkol přinést Evropské komisi aktuální informace o průběhu čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) v ČR a provést zhodnocení příspěvku OP a NSRR k vytyčeným cílům za období od schválení NSRR/OP do 30.9.2009. Strategická zpráva ČR 2009 má rovněž přinést návrhy případných změn v nastavení cílových hodnot či ve způsobu jejich dosažení vzhledem k zjištěným dopadům finanční krize na čerpání prostředků ze SF.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena