Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastaven

Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastaven

Projekt „Průběžná evaluace stavu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému IPRM“ byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. v termínu od května 2010 do června 2010. Cílem této evaluace bylo na základě komplexní analýzy stavu realizace IPRM zhodnotit funkčnost nastavení implementačního systému IPRM pro potřeby řízení a koordinace NSRR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena