Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Návrh rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů

Návrh rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů

V návaznosti na analytickou studii k rozložení národních a evropských programů, zpracovanou v roce 2005, byl vypracován nový materiál "Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období 2007—2013", jenž formuluje konkrétní návrhy transformace systému národních programů pro nové programové období.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena