Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Kvantitativní zhodnocení očekávaných dopadů Národního strategického referenčního rámce pro období 20

Kvantitativní zhodnocení očekávaných dopadů Národního strategického referenčního rámce pro období 20

V článku naleznete výstup projektu "9/05 - Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu", a to i v anglické verzi (Quantitative assessment of the estimated impact of the NDP/NSRF using a macroeconomic model for the Czech Republic).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena