Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového obdob

Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového obdob

Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v období 1. 1. – 30. 6. 2011 realizoval projekt „Ex post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004–2006“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena