Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Evaluační činnost > Evaluační plán NSRR pro období 2007–2013

Evaluační plán NSRR pro období 2007–2013

Evaluační plán NSRR je rámcovým dokumentem vymezující hodnotící aktivity NOK.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena