Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Příprava období 2021-2027 > Kulaté stoly > 7. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Téma: Dohoda o partnerství a operační programy

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena