Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Kulaté stoly > 6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Téma: Priority a architektura programů

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena