Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Příprava období 2021-2027 > Kulaté stoly > 6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

6. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti

Téma: Priority a architektura programů

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena