Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Návrhy legislativy pro období 2021–2027

Návrhy legislativy pro období 2021–2027

Dne 29. května 2018 byl Evropskou komisí (EK) představen návrh nařízení o společných ustanoveních (dále jen ON), který vytváří společný soubor pravidel pro 7 fondů/nástrojů se sdíleným řízením v programovém období 2021–2027. Dne 14. ledna 2020 byl ze strany EK zveřejněn návrh nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci (FST), na který se vztahuje soubor pravidel ON a tvoří tak jeho osmý nástroj.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena